БЕЛИ МАРИШКИ ОВЦЕ

БЕЛИ МАРИШКИ ОВЦЕ

by in Акценти, Събор 2023 02.04.2023

През 1951г., изследвайки местните овцете в района около гр. Първомай и установявайки характерни породни качества, учени я наричат „Първомайска овца”. На по-късен етап, придобива името Маришка овца, тъй като ареала на разпространение не е само около Първомай.

През 90-те години на миналия век, (Димов и кол 1992), установяват, че в популацията на местните овце по поречието на Марица са обособени две местни популации – Бяла Маришка и Вакла Маришка.

Бялата Маришка е автохтонна порода овце, разпространена предимно в селата по поречието на река Марица, на изток и север от град Пловдив. Породата се адаптира добре и в други райони на страната.

Белите Маришки овце са едри животни. Средното живо тегло на овцете е около 70 кг, а кочовете достигат до 100 кг. Млечността им е около 100 л за 120 дни лактация, плодовитостта 150%.

Това са добре зарунени животни и най-атрактивното при тях е, че се стрижат по много особен начин, който не се среща при никоя друга порода овце.  Характерен е само за Белите Маришки овце и се нарича стригане на „шабии”. Стриже се на ивици, като част от вълната остава по тялото. Вълната около главата не се стриже и с годините се оформя т.нар. „качулка”. Вълната около скакателните и карпалните стави също не се стриже. Това придава особен вид красота на овцете.

Овцете са безроги, при кочовете се срещат и рогати.

Типичен цвят е белия, но се срещат и пигментирани овце, което се държи на рецесивен ген. Пигментираните са червеникавокафяви, с бяла петно на върха на главата и опашката.

НА СЪБОРА ЩЕ БЪДАТ ПОКАЗАНИ БЕЛИ И ПИГМЕНТИРАНИ.

 

Фотограф – Dundee Ch Photography