ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА ППС ПО ВРЕМЕ НА СЪБИТИЕТО

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА ППС ПО ВРЕМЕ НА СЪБИТИЕТО

by in Акценти, Събор 2021 11.06.2021
ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ЗАПОВЕД
№ 1183/09.06.2021 г.
гр. Лясковец
На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с провеждане на „Национален събор на овцевъдите в България” в района на Манастир „Св. св. Петър и Павел” в периода 18.06.2021 г. – 20.06.2021 г. и опазване на обществения ред,
НАРЕЖДАМ:
1. Въвеждам временна организация на движението при провеждане на „Национален събор на овцевъдите в България”, чрез затваряне за движение на моторни превозни средства в посока към Манастир „Св. св. Петър и Павел” следния участък: улицата от стадион „Михаил Алексиев” – гр. Лясковец до разклона за с. Арбанаси и с. Шереметя.
2. Движението на превозните средства до мястото на събора да се извършва през с. Шереметя в посока към Манастир „Св. св. Петър и Павел”, а в обратна посока – от манастира към гр. Лясковец.
3. Срок на действие на временната организация на движение:
– на 18.06.2021 г. (петък) – от 10:00 ч. до 23:00 ч.
– на 19.06.2021 г. (събота) – от 10:00 ч. до 23:00 ч.
– на 20.06.2021 г. (неделя) – от 10:00 ч. до 15:00 ч.
4. Органите на ОД МВР – гр. Велико Търново да окажат пълно съдействие при осигуряване и спазване на временната организация на движение.
5. Автобусите на „Пътнически превози – Бъчварови” ООД, осигуряващи превоз от гр. Лясковец до Петропавловския манастир и обратно да се движат по маршрута, описан в т. 2, като от гр. Лясковец тръгват от автобусната спирка в центъра на града (до Банка „ДСК“), спират на всички автобусни спирки до края на града и са със следното разписание:
– от гр. Лясковец към Петропавловски манастир – 10:00 ч„ 12:00 ч.. 14:00 ч. и 16:00 ч.;
– от Петропавловски манастир към гр. Лясковец – 11:00 ч„ 13:00 ч.; 15:00 ч. и 17:00 ч.
6. При провеждане на „Национален събор на овцевъдите в България“ стриктно да се спазват въведените с моя Заповед № 1128/31.05.2021 г. временни противоепидемични мерки.
7. Въведената временна организация на движението при провеждане на „Национален събор на овцевъдите в България” не се отнася за персонала на хотелски комплекс „Светицата”, хотелски комплекс „Лесопарка”, Ловна хижа „Сокол“, ваканционно селище „Манастира” и монахините в Манастир „Св. св. Петър и Павел”.
Настоящата заповед да се обяви на населението от общината чрез публикуването й на официалната интернет страница на Община Лясковец (https://www.lyaskovets.bg/), както и да бъде прочетена в дневните предавания по „Общинско кабелно радио – Лясковец”.
Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ