ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ НА ИЗЛОЖИТЕЛИ – 2015

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ НА ИЗЛОЖИТЕЛИ – 2015

by in Още за събора 2015 07.03.2015

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

ИЗЛОЖИТЕЛ

1. на животни          2. на продукция         3. занаятчии          4.  техника

Име на фирмата/изложителя

………………………………………………………………………………………………..

Представляващ ……………………………………………………………………..

Длъжност ………………………………………………………………………………

СЪИЗЛОЖИТЕЛ на шатра с

………………………………………………………………………………………………..

/За Изложители-занаятчии, които ще представят произведенията си заедно/

АДРЕС

Град/Село ……………………………………………………………………………..

Община …………………………………………………………………………………

ПК ……………………………

Улица,№ …………………………………… Мобилен:………………………….

Е-mail: …………………………………. http://……………………………………

УЧАСТИЕ В СЪБОРА:

1.Изложение на животни (овце, кози, кучета, коне, птици)

………………………………………………………………………………………………

(За изложителите на овце е задължителна регистрацията като Земеделски производител!  Попълва се и договор по образец. Прилага се списък на животните по вид, групи, брой)

2.Изложение на продукти (Овче и козе сирене и деликатеси)
……………………………………………………………………………………………..

(Описание и вид на излаганите продукти)

3.Изложение на занаятчии

………………………………………………………………………………………………

(Описание и вид на излаганите продукти)

4. Изложение на селскостопанска техника, доилни апарати, храни и минерални добавки и др.

……………………………………………………………………………………………….

(Описание и вид на излаганите продукти)

Изложбена площ: ……………………………..кв. м.

Специфични изисквания за ел.енергия …………………………………..

С подписването на Заявката за участие приемам таксите за участие в Национален събор на овцевъдите в България 2015.

Дата: ……………………………       Заявител:… ……………………………

Забележка: За уточняване на всички интересуващи Ви въпроси, моля, обръщайте се на телефон: 0884350766

Изтегли бланка на заявката тук: Zaqvka-Izlojiteli-2015icon-download-txt