За НСОБ

Национален Събор на Овцевъдите в България

Национален събор на овцевъдите в България  съчетава стопанския аспект на овцевъдството и козевъдството с богатата българска народна култура, традиции и фолклор.

Провежда се ежегодно през месец май  от 2013 г. край Петропавловския манастир до село Арбанаси, област Велико Търново.  

Организира се от Национална овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА), със съдействието на Министерството на земеделието, храните и  горите на Република България и подкрепата на общините Велико Търново, Лясковец и Горна Оряховица.

Съборът е единствен по рода и мащабите си не само в България, но и на Балканския полуостров и без аналог в Европа. Той е микс от традиция и съвремие, история и настояще, наследство и перспективи в овцевъдството, което е общия поминък на всички европейски държави и е в основата на битовата култура, фолклора и занаятите, които продължават да съществуват и развиват в цяла Европа и днес.

В дните на събора се провеждат специализирани за бранша изложения и състезания, фермерски пазар, кулинарни демонстрации,  изложение на традиционни занаяти, Национален фолклорен конкурс „Заблеяло ми агънце“ и др.

В рамките на събитието се провежда международна кръгла маса за обмяна на опит  с представители на браншови организации от Европа и Азия.