Изложители на кози 2013

Изложители на кози 2013

by in Акценти, Акценти от събора 2013 08.01.2015

На Събора бяха представени породите Българска бяла млечна, Калоферска дългокосместа и Местна дългокосместа.

 Българска бяла млечна – тази порода е подходяща за отглеждане в равнинните и полупланински райони на страната. Създадена е чрез възпроизводително кръстосване със саанизирани пръчове. Млечността е 500-700 литра и плодовитост 170-200%.

 Местна дългокосместа / Калоферска/ коза –  автохтонна българска порода, която е в Националния генофонд . Тя е най-едра от нашите местни породи кози. Женските животни са с живо тегло 45-65 кг, а пръчовете 80-90 кг. и двата пола са рогати. Плодовитостта е 125 -150%.  Дължината на козината достига 40-50 см.  Кожите им се използват за изработване на кукерски облекла. 

 Българска бяла млечна порода беше представена с 31 броя кози, в това число: пръчове – 3 броя, кози – 3 броя, мъжки ярета – 5 броя и 20 броя женски ярета.

 Калоферска дългокосместа дългокосместа порода се представи с 11 групи пръчове, кози и ярета.

 Местна дългокосместа беше представена с 3 групи.

 Част от изложителите бяха:

 Асоциация за автохтонни породи кози в България,която участва със седем групи местни кози от породите „Калоферска дългокосместа коза и „Местна виторога дългокосместа коза“, пръчове, пръчлета и дзвизки.

 Ферма „Парадайз“

 Светослав Петров – гр. Кресна

Снимки