Изложители на овце 2013

Изложители на овце 2013

by in Акценти, Акценти от събора 2013 07.01.2015

На Втория събор на овцевъдите в България Бяха представени 700 броя животни.

Участваха изключително овце от млечно направление. Бяха представени породите Синтетична популация българска млечна, Плевенска черноглава, Аваси, Асаф, Хиос и Лакон.

Синтетична популация българска млечна е създадена чрез кръстосване на овце от тънкорунни, полутънкорунни и местни млечни породи овце с кочове от млечните породи: Плевенска черноглава, Източнофризийска, Аваси и Местна Старозагорска. В последните години се прилага и частично кръстосване с Хиос и Лакон. Разпространена е в равнинните и предпланински райони в цялата страна. В племенните стада се извършва основно вътрешно развъждане. Живото тегло при овцете е 65-68 кг, на кочовете е 90 кг. Биологичната плодовитост е 120-135 %. Лактационната млечност е 170-230 л, дойната – 95-140.

Плевенска черноглава овца е междинна форма от кръстосването на Цигай и Цакел. Разпространена е във всички равнинни и предпланински райони в страната. Най-много стада има в централната и западната част на Дунавската равнина. Живото тегло при овцете е 62-80 кг, на кочовете е 100-150 кг. Биологичната плодовитост е 130-160 %. Лактационната млечност е 180-240 л, дойната – 100-130.

Аваси е порода за мляко и е използвана за създаването на млечното овцевъдство в България. Като високомлечна порода Аваси е селекционирана в Израел. Живото тегло на овцете майки е 40-50 кг, а на кочовете – 60-70 кг.Плодовитостта е 100 -120%. Млечността при племените животни е в границите 400-500 л, а в отделни стада е и по-висока. У нас животни от породата Аваси са внесени през 1977 г. Аклиматизацията им е протекла сполучливо.

Асаф е създадена е в Израел чрез кръстосване на местната порода Аваси с кочове от Източно-фризийска порода. Генотипната характеристика на тази синтетична популация е фиксирана на 5/8 кръв от породата Аваси и 3/8 от Източно-фризийската подода. При интензивни условия на отглеждане в Израел овцете от породата Асаф се агнят 3 пъти в рамките на две години. Средната лактационна млечност през различните години варира от 330 до 350 литра. В някои стопанства тя достига до 400 литра. Средната плодовитост е 150-160 агнета от 100 овце. Маслеността на млякото е 7,2 процента, а белтъчините са 5,5 на сто. Внесените у нас преди 4 години кочове от породата Асаф от Испания и използвани в Плевенско и Великотърновско, се аклиматизират успешно;

Хиос е гръцка млечна порода. Овцете са с тегло 45 – 55 kg, а кочовете 65 – 80 kg. Плодовитостта е в рамките на 180 – 220%. Средната млечност за лактационен период е 240 – 320 л, дойната – 120-140 л. В България е внесена за първи път през 80-те години на XX век;

Лакон е една от най-високомлечните породи овце в света. Отглежда се в южната част на Франция в департаментите Тарн, Авейрон и Хераулт. Създадена е през 19 век на базата на няколко местни популации овце. В началните етапи на формирането й в нея е влята кръв от тънкорунни породи и от месодайната порода Соутдаун. Основанието за създаване на породата Лакон е необходимостта да се осигури достатъчно овче мляко за съществуващата в района на Рокфор млечна промишленост, която произвежда популярното в целия свят сирене “Рокфор”. Живото тегло на овцете майки е 70-80 кг, а на кочовете-95-110 кг. Плодовитоста на овцете е в границите 150-160 %. Средната дойна млечност след отбиване на агнетата на едномесечна възраст е 270-280 литра за 165-170 дни. В много селекционни стада се получава значително по-висока млечност. За първи път внос на животни от породата Лакон в България е извършен през 2007 г. Закупени са 120 овце и 5 коча и са настанени в района на гр.Елхово. През периода на аклиматизацията внесените овце са дали средно по 210 литра мляко.

Поради големия интерес на посетителите бяха представени и овце от други направления: месодайно,тънкорунно и автохтонно.

От месодайно направление бяха представени животни от породите Ил дьо франс с 2 броя кочове, 10 броя кочлета, 10 броя мъжки агнета и 5 броя женски агнета и Мутон Шароле с 1 коч и 6 броя мъжки агнета, от тънкорунно – Тракийска тънкорунна с 5 броя женски агнета и от автохтонно направление – Каракачанска с 5 броя дзвизки, Вакла Маришка с 3 броя кочове и Бяла Маришка с 2 броя кочове, Местна Старозагорска с 2 броя кочове, 3 броя дзвизки, 3 броя кочлета и 5 броя овце майки.

Специална комисия направи оценка на животните и бяха раздадени призови награди – купи за най-добре представените животни. Избраните представители на породите бяха включени в организирания аукцион.

Ето и часто от изложителите:

Списък изложители на овце:

„Институт по животновъдни науки“ Костинброд

„Плам Стил“- Русе

ЕБДП към ИЗ Шумен

„Пастир 11“ ЕООД

Станимир Митков Иванов, гр.Ст.Загора

Курбан Садък Сали, с.Балик,общ.Тервел

ЕТ „Давид“ – Дшавит Бейтуа, гр.Карапелит

„Литекс Комерс“ – гр.Ловеч

Иванка Стоянова Дойчева, гр.Сенокос

Стойчо Димитров Ненов, гр. Търговище

Пейо Илиев Майорски, гр. София

„Биоферма Русенски Лом“ ООД, с. Табачка

Веселин Михов Димитров, гр. Елхово

Радосвета Иванова Чалъкова, гр.Бургас

Сюлейман Ерджеб Ахмед

Хюсеин Нуриев Абтулов

„Агро Солеи“ ООД, с. Сливовица

Галин Стефанов Ганчев, с. Пчелище