Акценти

Доене на овце 2013

08.01.2015

Ръчно доене на овце. Наградени: І място – Виктор Стефанов с. Ханово; ІІ място – Катин Георгиев – гр. Нови пазар; ІІІ място – Иво Василев с. Лехчево. Снимки    

Изложители на кози 2013

08.01.2015

Българска бяла млечна – тази порода е подходяща за отглеждане в равнинните и полупланински райони на страната. Създадена е чрез възпроизводително кръстосване със саанизирани пръчове. Млечността е 500-700 литра и плодовитост 170-200%,

Изложители на овце 2013

07.01.2015

Участваха изключително овце от млечно направление. Бяха представени породите Синтетична популация българска млечна, Плевенска черноглава, Аваси, Асаф, Хиос и Лакон.

Акценти от Събора през 2012

21.12.2014

Изложение на животни – овце, кози, коне. ХХХ Национална изложба на каракачанско куче. Майсторска езда. Най-големите тежковозни коне в страната ще теглят големи трактори …