Акценти от конкурса 2014

Акцентите от Фолклорния конкурс „Заблеяло ми агънце“ издание 2014

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ – „Заблеяло ми агънце” 2014

17.01.2015

I РАЗДЕЛ „НАРОДНО ПЕЕНЕ” А) категория „ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ” ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ: I-ва група до 13 год. II-ра група от 14 до 18 год. III-та група от 19 до 25 год. Участниците във ІІ-ра и ІІІ-та възрастови групи се разделят на професионалисти ( НУФИ, НМУ, СОУ и висши учебни заведения със специализирано обучение по музикален фолклор) и […]

Наградени – „Заблеяло ми агънце” 2014

14.01.2015

I РАЗДЕЛ „НАРОДНО ПЕЕНЕ” Класираните участници получават Диплом за I, II и III-то място и парична награда за всяка категория и възрастова група в размер на: – І награда – 300 лв. – ІІ награда – 200 лв. – ІІІ награда – 100 лв. Участниците в І-ва възрастова група получават предметни награди. IІ РАЗДЕЛ „НАРОДНИ […]