Още за събора 2015

Още за Събора на овцевъдите в България – 2015

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ НА ИЗЛОЖИТЕЛИ – 2015

07.03.2015

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ ИЗЛОЖИТЕЛ 1. на животни          2. на продукция         3. занаятчии          4.  техника Име на фирмата/изложителя ……………………………………………………………………………………………….. Представляващ …………………………………………………………………….. Длъжност ……………………………………………………………………………… СЪИЗЛОЖИТЕЛ на шатра с ……………………………………………………………………………………………….. /За Изложители-занаятчии, които ще представят произведенията си заедно/ АДРЕС Град/Село …………………………………………………………………………….. Община ………………………………………………………………………………… ПК …………………………… Улица,№ …………………………………… Мобилен:…………………………. Е-mail: …………………………………. http://…………………………………… УЧАСТИЕ В СЪБОРА: 1.Изложение на животни (овце, […]