ЛЮБИТЕЛСКИ ФОТОКОНКУРС

ЛЮБИТЕЛСКИ ФОТОКОНКУРС

by in Акценти, Събор 2021 17.06.2021

СТАТУТ

на

Любителски фотоконкурс 

 „Съборът на овцевъдите – поминък, традиции, фолклор“ 2021”

„НСОБ 2021 в кадър“

 

Провеждането на фотоконкурса ще представи и документира стопанския и етнокултурен аспект на Девети Национален събор на овцевъдите в България, провеждащ се в периода 18-20 юни 2021 г. край Петропавловския манастир, обл. Велико Търново.

ОРГАНИЗАТОРИ

Организатор на фотоконкурса е СНЦ „Национален събор на овцевъдите в България“.

Финансирането на проявата и нейното популяризиране в местните печатни и електронни медии, в сайта www.saborbg.com и социалните мрежи е за сметка на организаторите.

ЦЕЛИ НА ФОТОКОНКУРСА

  • Популяризиране на стопанския аспект на овцевъдството и козевъдството в България;
  • Представяне на българската народна култура, традиции и фолклор;
  • Популяризиране на Националния събор на овцевъдите;
  • Популяризиране интереса на хората към фотографията и начините на фотографско изразяване.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Право на участие имат всички граждани без възрастово ограничение в двете групи:

  • I група – учащи (до XII клас)
  • II група – възрастни

Изображенията могат да бъдат цветни или черно-бели.

Фотографиите трябва да са във формат JPEG, размер не по-малко от 30 х 40 см (формат А3) и резолюция 300 dpi.

Всеки може да участва с неограничен брой фотографии.

Снимките могат да бъдат придружени от кратки авторски текстове,  разказващи интересни истории за обекта/ите.

Фотографиите, придружени с информация за автора и телефон за връзка, се изпращат по електронен път на e-mail: event@saborbg.com

Крайният срок за получаване на снимки за фотоконкурса е 31 юли 2021 г.

До конкурса няма да бъдат допускани снимки, изпратени с неточна или непълна информация, както и такива, видимо минали през фотообработващи програми.

Изпратените фотографии остават на разположение на Сдружение „Национален събор на овцевъдите в България“, което си запазва правото да ги използва за свои цели.

КОНКУРСНА НОМИНАЦИЯ И НАГРАДИ

Фотографиите в конкурса ще бъдат оценявани от жури, включващо представители на Сдружение „Национален събор на овцевъдите в България“ и професионални фотографи,  като се присъди по един победител в двете възрастови групи.

Критерии за оценяване:

  • интерпретация на темите;
  • оригиналност на творбата;
  • способност да се ангажира вниманието на зрителя;
  • художествено-естетическо въздействие

 

На 1 септември 2021 г. ще бъдат обявени отличилите се във фотоконкурса участници. Най-сполучливите фотографии ще бъдат показани в изложба, посветена на 10-годишнината на Национален събор на овцевъдите в България. При оценяването ще се вземат предвид критериите оригиналност, цялостно художествено въздействие, тематичност.

Изложбата ще се открие през 2022г. пред Факултет по изобразително изкуство,  Велико Търново, когато ще бъдат и официално наградени победителите.

С изпращане на снимките участниците декларират, че са запознати с регламента на конкурса и го приемат.

Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса в съгласие със  Закона за защита на личните данни.

Организаторите си запазват правото за промени в условията и сроковете за провеждане на конкурса, за които участниците ще бъдат своевременно уведомявани чрез получените данни за контакт, на сайта www.saborbg.com и фейсбук страницата https://www.facebook.com/nsobBG