Наградени – „Заблеяло ми агънце” 2014

Наградени – „Заблеяло ми агънце” 2014

by in Акценти от конкурса 2014 14.01.2015

I РАЗДЕЛ „НАРОДНО ПЕЕНЕ”

Класираните участници получават Диплом за I, II и III-то място и парична
награда за всяка категория и възрастова група в размер на:
– І награда – 300 лв.
– ІІ награда – 200 лв.
– ІІІ награда – 100 лв.
Участниците в І-ва възрастова група получават предметни награди.

IІ РАЗДЕЛ „НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ”
Класираните участници получават Диплом за I, II и III-то място и парична
награда за всяка категория и възрастова група в размер на:
– І награда – 300 лв.
– ІІ награда – 200 лв.
– ІІІ награда – 100 лв.
Участниците в І-ва възрастова група получават предметни награди.

III РАЗДЕЛ „ТАНЦОВО ИЗКУСТВО”
Класираните участници получават Диплом за I, II и III-то място и парична
награда за всяка категория в размер на:
– І награда – 500 лв.
– ІІ награда – 300 лв.
– ІІІ награда – 200 лв.

IV РАЗДЕЛ „ГОЛЯМАТА НАГРАДА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪБОР НА ОВЦЕВЪДИТЕ”
Посвещава се на 100-годишнината от рождението на известния
народен певец БОРИС МАШАЛОВ
Присъжда се една награда ПРИЗ в размер на 1000 лв. с Диплом.
Победителят се задължава да участва в концерт при закриването на
Събора на 6 май 2014 г.

VІ РАЗДЕЛ „ГЕГИ И ХУРКИ”
Класираните участници получават Диплом за I, II и III-то място и парична
награда в размер на:
– І награда – 150 лв.
– ІІ награда – 100 лв.
– ІІІ награда – 50 лв.

VІІ РАЗДЕЛ „СЛОВЕСЕН ФОЛКЛОР”
Класираните участници получават Диплом за I, II и III-то място и парична
награда в размер на:
– І награда – 150 лв.
– ІІ награда – 100 лв.
– ІІІ награда – 50 лв.

VІІІ РАЗДЕЛ „НАРИСУВАЙ…”
Класираните участници получават Диплом за I, II и III-то място и парична
награда в размер на:
– І награда – 300 лв.
– ІІ награда – 200 лв.
– ІІІ награда – 100 лв.

Допълнителни награди:
– Награда за най-малък участник
– Награда за най-възрастен участник
– По една поощрителна награда в раздел за участници в неравностойно
положение
– Осъществяване на професионални звукозаписи и издаване на CD
– Издаване на сборник, каталог и други рекламни материали на Събора

Забележка: За невярно подадена информация участниците се декласират.

Участниците в Националния фолклорен конкурс „Заблеяло ми
агънце” ще оценява професионално жури от специалисти за всеки
раздел – музикални педагози, етнолози, фолклористи, етномузиколози,
хореографи, етнографи, художници и др.