НАГРАДИ – „Заблеяло ми агънце” 2015

НАГРАДИ – „Заблеяло ми агънце” 2015

by in Акценти от конкурса 2015 27.01.2015

НАГРАДИ
I РАЗДЕЛ „НАРОДНО ПЕЕНЕ”

категория „Индивидуални изпълнители”
Класираните участници получават Диплом за I, II и III-то място и парична награда за всяка категория, възрастова група и направление в размер на:

І награда – 100 лв.
ІІ награда – 75лв.
ІІІ награда – 50 лв.

категория „Камерни състави и групи”
Класираните участници получават Диплом за I, II и III-то място и парична награда за всяка категория, възрастова група и направление в размер на:

І награда – 150 лв.
ІІ награда – 100 лв.
ІІІ награда –75 лв.
Награда на Министъра на културата (плакет) за всяка категория и възрастова група

Звукозаписи за фонда на Българското национално радио

IІ РАЗДЕЛ „НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ”

Класираните участници получават Диплом за I, II и III-то място и парична награда за всяка категория, възрастова група и направление в размер на:

І награда – 100 лв.
ІІ награда – 75 лв.
ІІІ награда – 50 лв.

Награда на Министъра на културата (плакет) за всяка категория и възрастова група
Звукозаписи за фонда на Българското национално радио

III РАЗДЕЛ „ТАНЦОВО ИЗКУСТВО”

категория „СЦЕНИЧНИ ТАНЦИ”
Класираните участници получават Диплом за I, II и III-то място и парична награда за всяка възрастова група в размер на:

І награда – 150 лв.
ІІ награда – 100 лв.
ІІІ награда –75 лв.

категория „ФОЛКЛОРНИ ХОРÀ И ИГРИ”
Класираните участници получават Диплом за I, II и III-то място и парична награда за всяка възрастова група в размер на:

І награда – 150 лв.
ІІ награда – 100 лв.
ІІІ награда –75 лв.

категория „ОБИЧАИ И ОБРЕДИ”
Класираните участници получават Диплом за I, II и III-то място и парична награда за всяка възрастова група в размер на:

І награда – 150 лв.
ІІ награда – 100 лв.
ІІІ награда –75 лв.
Награда на Министъра на културата (плакет) за всяка категория и възрастова група

IV РАЗДЕЛ „ГОЛЯМАТА НАГРАДА НА СЪБОРА

Класираният участник получава Диплом и парична награда в размер на 1000 лв.

Награда на Министъра на културата (плакет)
Звукозапис за фонда на Българското национално радио
V Раздел „Гергьовски обредни хлябове”
Класираните участници получават Диплом за I, II и III-то място и парична награда в размер на:

І награда – 75лв.
ІІ награда – 50лв.
ІІІ награда – 30 лв.

VІ РАЗДЕЛ „ГЕГИ И ХУРКИ”

Класираните участници получават Диплом за I, II и III-то място и парична награда в размер на:

І награда – 75лв.
ІІ награда – 50 лв.
ІІІ награда – 30 лв.

VІІ РАЗДЕЛ „СЛОВЕСЕН ФОЛКЛОР”

Класираните участници получават Диплом за I, II и III-то място и парична награда в размер на:

І награда – 75 лв.
ІІ награда – 50 лв.
ІІІ награда – 30 лв.

Звукозапис за фонда на Българското национално радио

VІІІ РАЗДЕЛ „НАРИСУВАЙ…”

Класираните участници получават Диплом за I, II и III-то място и парична награда в размер на:

І награда – 75лв.
ІІ награда – 50лв.
ІІІ награда –30 лв.

Допълнителни награди:

Награда за най-малък участник
Награда за най-възрастен участник
По една поощрителна награда в раздел за участници в неравностойно положение
Награда за най-многоброен състав
Награда за най-красив автентичен костюм
Осъществяване на професионални звукозаписи и издаване на CD
Издаване на сборник, каталог и други рекламни материали на Събора

Забележка: За невярно подадена информация участниците се декласират.

Участниците в Националния фолклорен конкурс „Заблеяло ми агънце” ще оценява професионално жури от специалисти за всеки раздел – музикални педагози, етнолози, фолклористи, етномузиколози, хореографи, етнографи, художници, иконографи и др.