Регламент – „Заблеяло ми агънце” 2013

Регламент – „Заблеяло ми агънце” 2013

by in Акценти от конкурса 2013 21.12.2014

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Конкурсът “Заблеяло ми агънце“ предоставя възможност за изява на талантливи деца,  ученици от начални, средни училища, СОУ с профил фолклор и хореография, НУИ и НУФИ и любители в раздели народни инструменти и хореография за творческа изява и популяризиране на националното музикално и танцово изкуство, танцови състави към Читалища, ОДК и др.

2. Кандидатите имат право да участват само в категорията, в която попадат според изискванията.

3. Разходите по пътуването и престоя са за сметка на участниците.

4. Кандидатите подават заявка за участие по образец.

5. Конкурсът е без такса за участие.

6. Срок за подаване на заявки до1.04. 2013г на e-mail: nsob@abv.bg

 

 РАЗДЕЛ НАРОДНО ПЕЕНЕ:

 

До участие в конкурса се допускат само деца и юноши в неравностойно положение със специални образователни потребности и от Домове за деца лишени от родителски грижи.

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ: 

I –ва група от 6-12г.

II-ра група от 13- 18г.

III-та група от 19-25г.

 

РЕГЛАМЕНТ:

1. Участниците представят две народни песни с времетраене общо до 5 минути:

– За I-ва възрастова група – две песни в размер до три куплета. Едната от тях да бъде тематично свързана с овчаря, а другата от региона на кандидата.

– За II и III-та възрастова група – 2 песни – една безмензурна до 2 куплета и една в размер. Едната песен да бъде тематично свързана с овчаря, а другата от фолклорната област на кандидата.

2. Участниците да бъдат облечени в национални костюми.

3. Изпълненията могат да бъдат в съпровод на народен инструмент (група) или без съпровод.

 

II РАЗДЕЛ НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ

 

Надсвирване с типичните за овцевъдството дървени духови музикални инструменти (кавал, дудук, гайда, окарина, двоянка и др.)

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:

I –ва група от 8-14г.

II-ра група от 15- 20г.

III-та група от 21-30г.

IV-та група от 31 нагоре

 

РЕГЛАМЕНТ:

 1. Участниците в I-ва група изпълняват две инструментални мелодии по избор до 3 минути.
 2. Участниците в II-ра група изпълняват две инструментални мелодии – една хороводна и една безмензурна по избор до 4 минути.
 3. Участниците в III-та група изпълняват две инструментални пиеси- една безмензурна и една хороводна с максимум пет музикални колена до 5 минути.

Забележка: Овчарските мелодии са препоръчителни.

4. Участниците в IV-та група изпълняват три инструментални мелодии до 6 минути – овчарска мелодия, право хоро и пиеса в неравноделен размер.

 

III  РАЗДЕЛ ХОРЕОГРАФИЯ – НАРОДНИ ТАНЦИ И ОБИЧАИ

 

РЕГЛАМЕНТ:

До участие в конкурса се допускат фолклорни танцови състави и групи за автентичен фолклор. Няма възрастови ограничения.

1. КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В  ДВА ЕТАПА:

 

ПЪРВИ ЕТАП: Представяне на организаторите на анотация и рекламни материали – снимков материал или DVD запис на

e-mail:    nsob@abv.bg или на адрес:

5000 Велико Търново

 ул”Никола Габровски” №25 А

За Национален събор на овцевъдите в България

Краен срок за изращане на заявките – април 2013г.

 

ВТОРИ ЕТАП: Допуснатите до II-ри етап участници, получават потвърждение за участие до 20 април 2013г. и  се явяват пред жури на 24 и 25 май 2013г.

2. Конкурсът в този раздел е в две категории:

А) първа категория – „Сценичен танцов фолклор – за представяне на тематичен, сценичен танц, свързан с овцевъдството и празника Гергьовден”.

Б)   втора категория – „Автентичен фолклор – за представяне на обичаи свързан с овцевъдството и празника Гергьовден”.

3. Участниците да бъдат облечени в национални или стилизирани костюми.

4. Изпълненията могат да бъдат в съпровод на оркестър от народни инструменти или на плейбек.

5. Препоръчително е изпълненията и облеклото да са от областта на участника.

6. Времетраенето на изпълнените не може да надвишава 15 минути.

IV НАГРАДИ     

 1. 1.    РАЗДЕЛ – Народно пеене:
 1. Класираните участници получават Диплом за I, II или III награда във всяка възрастова група;
 2. Грамота за участие на всеки участник в конкурса;
 3. Поощрителни награди;
 4. Награда за най-малък изпълнител;
 5. Наградаза автентична носия.
 6. Парична сума,за всички групи,в размер на:
 • І награда –    300 лв
 • ІІ награда –  200 лв
 • ІІІ награда – 100 лв
 1. 2.    РАЗДЕЛ  – Народни инструменти:

1. Класираните участници получават Диплом за I, II или III награда във всяка възрастова група;

 1. Един приз вIV- та група.
 2. Грамота за участие на всеки участник в конкурса;
 3. Поощрителни награди;
 4. Парична сума,за І,ІІ и ІІІ група, в размер на:
 • І награда –    300 лв
 • ІІ награда –   200 лв
 • ІІІ награда – 100 лв
 1. 3.    РАЗДЕЛ ХОРЕОГРАФИЯ

В първа категория „Сценичен танцов фолклор” се присъждат:

1. По една I-ва, II-ра и III-та награда за изпълнение на сценичен танцв размер на І награда – 1500 лв, ІІ награда – 1000 лв,ІІІ награда – 500 лв

2. Една поощрителна награда

3. Една награда за най-добро изпълнение на музика към танц от оркестър на живо.

Във втора категория „Автентичен фолклор”:

 1. По една I-ва. II-ра и III-та награда за представяне на обичаи,в размер на І награда – 1500 лв, ІІ награда – 1000 лв, ІІІ награда – 500 лв;
 2. Една поощрителна награда за оригинално автентично облекло;
 3. Една поощрителна награда за майсторско изпълнение и съпровод от народни танци на живо.

Забележка: За невярно подадена информация участниците се декласират.

Графикът за реда на явяване на участниците се изготвя от организаторите и заедно с програмата на конкурса ще бъде поместен за информация на

www.saborbg.com след 15.04.2013г.

Място на провеждане на конкурса – Поляните над Петропавловския манастир,община Лясковец