Национален Събор на Овцевъдите в България 2013

Национален Събор на Овцевъдите в България 2013

by in Събор 23.12.2014

Националният събор на овцевъдите в България се организира от Националната асоциация за развъждане на Синтетична популация Българска млечна (НАРСПБМ) с любезното съдействие на Министерство на земеделието и храните. Мястото на провеждане е избрано неслучайно, тъй като подобни прояви са характерни основно за Южна България, но не са с подобен мащаб, а и Велико Търново е своеобразен център на страната и е удобна дестинация от всички краища на България.

Събор на овцевъдите в България 2013

Официалните гости на Събора за 2013 г.:

Министърът на земеделието и храните от служебното правителство – проф. Иван Станков,
Областният управител на Област Велико Търново – доц. д-р Пенчо Пенчев,
Кметът на гр. Лясковец – д-р Ивелина Гецова.

Събор на овцевъдите в България 2013

Целите на събора са:

–    Установяване на контакти между овцевъдите, както в страната, така и от съседните държави, като се поощри културния и технологичен диалог между тях.
–    Развитие на способността на организациите и техните мрежи да общуват с гражданите и да мобилизират гражданска подкрепа. Чрез събора се опитваме да презентираме традиционните за страната ни овчи млечни продукти и месо, които за съжаление сега отсъстват от българската трапеза. Целта ни е да  запознаем подрастващото поколение с вкуса на  тези традиционни за нашата кухня продукти, като освен това ще могат да се видят  на живо стригане и доене на овце.
–    След промените в икономически и социален аспект в последните години овцевъдството е застрашено като поминък. Развитието му запада, отглеждат се все по–малко животни, което се отразява на екологичното равновесие. Овцевъдството има важна роля за околната среда, която включва естественото поддържане на по-неплодородни райони, запазването на пейзажа и ландшафта и опазването на чувствителни екосистеми.
–    Насочване на общественото вниманието върху отрасъла, чрез възстановки на характерни за овцевъдството обичаи, печатни материали и документален филм, като усилията ни са да привлечем най-вече вниманието на подрастващото поколение и на населението в големите градове.

Акценти от събора

Снимки от събора