СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЪЧНО ДОЕНЕ

СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЪЧНО ДОЕНЕ

by in Акценти, Събор 2024 02.05.2024

Ръчното доене се е наложило вече, като класическа дисциплина във фермерските състезания на Събора на овцевъдите.

Надпреварата ще е в събота 25 май от 15:30 до 16:30 ч. Стига да притежава нужните умения в нея може да участва всеки навършил 16 години.

Приемствеността между поколенията в бранша е изключително важна и затова всяка година има все повече деца, които искат да покажат своите умения. Децата ще се състезават извън класирането, а за най-добрите ще има и поощрителни награди.

СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЪЧНО ДОЕНЕ НА ОВЦЕ

Регламент

Засича се количеството мляко, издоено за единица време, като се счита за начало момента на хващането на овцата от фермера. Доенето се извършва в бака и се мери с мерително канче. Овцата се счита за издоена, когато състезателя вдигне ръка.

Член от комисията проверява дали овцата е напълно издоена. При придойка за всеки 100 мл. придоено мляко се начисляват по 3 (три) наказателни секунди. Тези секунди се прибавят към действителното време и така увеличават измереното време за издояване.

Оценяване: Класирането се извършва, като се приравняват с коефициент съобразен с време и количество действително издоено мляко.

Награди:

I-во място -300 лв.

II-ро място -200лв.

III-то място -100 лв.

Грамоти за всички участници.