СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЪЧНА СТРИЖБА НА ОВЦЕ

СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЪЧНА СТРИЖБА НА ОВЦЕ

by in Акценти, Събор 2024 15.04.2024
Две ще са състезанията по ръчна стрижба на овце и в тях може да участва всеки, който владее това майсторство.
Задължителното условие е само едно – да се използва собствена овчарска ножица!
Състезанията ще са на 24 май от 14,00 ч. и на 25 май от 14,30 ч., а за най-добрите ще има парични награди.
Записвания – на място.
СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЪЧНА СТРИЖБА НА ОВЦЕ
Регламент:
Участниците застават, заедно със животните, по работните площадки. При издаване на общ сигнал за старт всички започват стригането.
Засича се времето, при което участникът свърши стрижбата, сгъне руното, изправи се и сигнализира с вдигане на ръка.
Следи се за качество и бързина на стрижбата, както и за нараняванията на животните. При допускане на повече от четири наранявания с големина до 2,5 см и при две наранявания над 2,5 см състезателят се дисквалифицира.
Оценяване:
Класират се състезателите с най добро време и качествена стрижба без подстриг /включително остригването на главата и краката на животното/.
Награди:
I-во място -300 лв.
II-ро място -200лв.
III-то място -100 лв.
Грамоти за всички участници