УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ – „Заблеяло ми агънце” 2015

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ – „Заблеяло ми агънце” 2015

by in Акценти от конкурса 2015 27.01.2015

I РАЗДЕЛ „НАРОДНО ПЕЕНЕ”

А) категория „ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ”

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:

I-ва група до 13 год.
II-ра група от 14 до 18 год.
III-та група от 19 до 25 год.
Участниците във ІІ-ра и ІІІ-та възрастови групи се разделят на професионалисти ( НУФИ, НМУ, СОУ и висши учебни заведения със специализирано обучение по музикален фолклор) и любители.

ІV-та група над 25 год.

Б) категория „КАМЕРНИ СЪСТАВИ И ГРУПИ”

І-ва група до 18 год.
ІІ-ра група над 18 год.
Участниците се разделят на професионалисти (НУФИ, НМУ, СОУ и висши учебни заведения със специализирано обучение по музикален фолклор) и любители.

РЕГЛАМЕНТ:

Участниците в раздел „НАРОДНО ПЕЕНЕ” е необходимо да представят две народни песни с общо времетраене до 5 минути, като една от песните да бъде с тематика за овчарството.
Изпълненията могат да бъдат представени акапелно, със съпровод на инструмент, инструментална група или симбек. Участниците осигуряват съпровода си.
II РАЗДЕЛ „НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ”

Инструменталистите се представят с характерните за овчарството народни инструменти (кавал, дудук, гайда, окарина, двоянка и др.).
ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:

I-ва група до 13 год.
II-ра група от 14 до 18 год.
III-та група от 19 до 25 год.
Участниците във ІІ-ра и ІІІ-та възрастови групи се разделят на професионалисти ( НУФИ, НМУ, СОУ и висши учебни заведения със специализирано обучение по музикален фолклор) и любители.

ІV-та група над 25 год.

РЕГЛАМЕНТ:

Участниците в раздел „НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ” е необходимо да представят две изпълнения по избор до 5 минути, като условието е едно от тях да бъде овчарска мелодия.

III РАЗДЕЛ „ТАНЦОВО ИЗКУСТВО”
В раздел „ТАНЦОВО ИЗКУСТВО” право за участие имат танцови състави, ансамбли, групи за изворен фолклор и клубове за фолклорни хорà.

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:

І-ва група до 18 год.
ІІ-ра група над 18 год.
Разделът включва следните категории:

А) категория „СЦЕНИЧНИ ТАНЦИ” – представяне на сценично-разработени танци (хореографски обработки) с общо времетраене до 10 мин.

Б) категория „ФОЛКЛОРНИ ХОРÀ И ИГРИ” – представяне на оригинални (традиционни, автентични) хорà и игри с общо времетраене до 6 мин.

В) категория „ОБИЧАИ И ОБРЕДИ” – представяне на традиционни обичаи и обреди свързани с овчарството и пролетния празник „Гергьовден” с общо времетраене до 15 мин.

Изпълненията могат да се представят със съпровод „на живо“ или на плейбек (аудио запис).
IV РАЗДЕЛ „ГОЛЯМАТА НАГРАДА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪБОР НА ОВЦЕВЪДИТЕ”

Участниците за тази награда представят индивидуално познати или неизвестни варианти на песента „Заблеяло ми агънце” от различни фолклорни области и региони по избор без възрастови ограничения.

V РАЗДЕЛ „ГЕРГЬОВСКИ ОБРЕДЕН ХЛЯБ”

Необходимо е участниците да покажат в готов вид обредни хлябове от района или селището, което представят.
VІ РАЗДЕЛ „ГЕГИ И ХУРКИ”

Участниците представят геги и хурки с информация за изработката, региона или селището. Препоръчително е предметите да са ръчна изработка по традиционна технология.
VІІ РАЗДЕЛ „СЛОВЕСЕН ФОЛКЛОР”

Издирване и събиране на словесни умотворения – народна поезия и проза (песни, легенди, предания, анекдоти, приказки, притчи, поговорки, гатанки и пр.) с тематика за овчарството.
Не се приемат публикувани материали в книги, сборници, монографии, вестници, научни издания и др.
Всеки участник е необходимо да посочи източник: име на информатора, място и време на записа, информация за селището и др.
Участниците приемат условието оригиналните умотворения да бъдат публикувани в каталог на Събора.

Крайният срок за изпращане е 20 април 2015 г. на e-mail: nsob@abv.bg.
Участникът не е задължен да изпълни това, с което участва, на място.

VІІІ РАЗДЕЛ „НАРИСУВАЙ…”

Създаване на творби в областта на изобразителното изкуство, иконописта и дърворезбата. Необходимо е творбите да бъдат тематично свързани с овчарството и пролетния празник „Гергьовден”.

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:

І-ва група до 13 год.
ІІ-ра група от 14 до 18 год.

РЕГЛАМЕНТ:

  • Формат и материали: основа – картон с размери 35/50 см.
    (бял или цветен).
  • Техника (по избор) – живопис (акварел, темпера, пастели и др.), графика, колаж и др.
  • Информация на гърба на рисунката: трите имена, навършени години, клас, училище, телефон и име на преподавателя.
  • Всеки участник се представя индивидуално с неограничен брой творби.
  • Не се допускат творби, изпратени на електронен носител, изработени електронно или ксерокопия.
  • Участниците приемат условието творбите им да бъдат публикувани в каталог на Събора.
  • Рисунки, които не отговарят на формата ще бъдат дисквалифицирани.