УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ – „Заблеяло ми агънце” 2017

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ – „Заблеяло ми агънце” 2017

by in Още за конкурса 2017 28.02.2017

 

>> Изтегли условията за участие ТУК!

 

Националният фолклорен конкурс „Заблеяло ми агънце” се организира от Сдружение „Национален събор на овцевъдите в България”

 • Конкурсът предоставя възможност за изява на изпълнители в областта на музикалното и танцовото фолклорно изкуство, словесния фолклор, изобразителното изкуство, художествените занаяти и др.
 • Подкрепя и насърчава участието на деца и младежи.
 • Конкурсът е без такса за участие.
 • Разходите по пътуването и престоя са за сметка на участниците.
 • Кандидатите подават заявка за участие по образец, публикувана в сайта на Събора: www.saborbg.com
 • Срок за подаване на заявки: 20 април 2017 г., e-mail: nsob@abv.bg

Шестото издание ще се проведе в периода 12-14 май 2017 г. на открити сцени край Петропавловския манастир, Община Лясковец в рамките на

Шести Национален събор на овцевъдите в България

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

I РАЗДЕЛ „НАРОДНО ПЕЕНЕ”

А) категория „ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ”

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:

I-ва група до 13 год.

II-ра група от 14 до 18 год.

III-та група от 19 до 25 год.

Участниците във ІІ-ра и ІІІ-та възрастови групи се разделят на професионалисти ( НУФИ, НМУ, СОУ и висши учебни заведения със специализирано обучение по музикален фолклор) и любители.

ІV-та група над 25 год.

Б) категория „КАМЕРНИ СЪСТАВИ И ГРУПИ”

 І-ва група до 18 год.

ІІ-ра група над 18 год.

Участниците се разделят на професионалисти (НУФИ, НМУ, СОУ и висши учебни заведения със специализирано обучение по музикален фолклор) и любители.

РЕГЛАМЕНТ:

Участниците в раздел „НАРОДНО ПЕЕНЕ” е необходимо да представят две народни песни с общо времетраене до 5 минути, като една от песните да бъде с тематика за овчарството.

Изпълненията могат да бъдат представени акапелно, със съпровод на инструмент, инструментална група или симбек. Участниците осигуряват съпровода си

II РАЗДЕЛ „НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ”

А) категория „ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ”

Инструменталистите се представят с характерните за овчарството народни инструменти (кавал, дудук, гайда, окарина, двоянка и др.).

 ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:

I-ва група до 13 год.

II-ра група от 14 до 18 год.

III-та група от 19 до 25 год.

Участниците във ІІ-ра и ІІІ-та възрастови групи се разделят на професионалисти ( НУФИ, НМУ, СОУ и висши учебни заведения със специализирано обучение по музикален фолклор) и любители.

ІV-та група над 25 год.

Б) категория „КАМЕРНИ СЪСТАВИ И ГРУПИ”

І-ва група до 18 год.

ІІ-ра група над 18 год.

Участниците се разделят на професионалисти (НУФИ, НМУ, СОУ и висши учебни заведения със специализирано обучение по музикален фолклор) и любители.

РЕГЛАМЕНТ:

Участниците в раздел „НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ” е необходимо да представят две изпълнения по избор до 5 минути, като условието е едно от тях да бъде овчарска мелодия.

III РАЗДЕЛ „ТАНЦОВО ИЗКУСТВО”

В раздел „ТАНЦОВО ИЗКУСТВО” право за участие имат танцови състави, ансамбли, групи за изворен фолклор и клубове за фолклорни хорà.

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:

І-ва група до 18 год.

ІІ-ра група над 18 год.

Разделът включва следните категории:

А) категория „СЦЕНИЧНИ ТАНЦИ” – представяне на сценично-разработени танци (хореографски обработки) с общо времетраене до 10 мин.

Б) категория „ФОЛКЛОРНИ ХОРÀ И ИГРИ” – представяне на оригинални (традиционни, автентични) хорà и игри с общо времетраене до 6 мин.

В) категория „ОБИЧАИ И ОБРЕДИ” – представяне на традиционни обичаи и обреди свързани с овчарството и пролетния празник „Гергьовден” с общо времетраене до 15 мин.

Изпълненията могат да се представят със съпровод „на живо“ или на плейбек (аудио запис).

ІV РАЗДЕЛ „ГЕРГЬОВСКО НАДИГРАВАНЕ“

 Право на участие в този раздел имат любителски клубове и формации за народни танци без ограничение на възрастта. Участниците представят автентично хоро от етнографската област, която представляват с времетраене до 5 минути. Журито оценява автентичност на хорото и артистичност на танцьорите. Второто изпълнение е хореографски обработен танц с продължителност до 8 минути. Оценяват се техническо майсторство на танца и оригиналност при поставянето и изпълнението му.

Не се допуска участието на професионални ансамбли.

Не е задължително участниците да се явяват с народни носии.

Няма такса за участие.

V РАЗДЕЛ „ГОЛЯМАТА НАГРАДА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪБОР НА ОВЦЕВЪДИТЕ”

Участниците за тази награда представят индивидуално познати или неизвестни варианти на песента „Заблеяло ми агънце” от различни фолклорни области и региони по избор без възрастови ограничения.

VІ РАЗДЕЛ „ГЕРГЬОВСКИ ОБРЕДЕН ХЛЯБ”

Необходимо е участниците да покажат в готов вид обредни хлябове от района или селището, което представят.

VІІ РАЗДЕЛ „ГЕГИ И ХУРКИ”

Участниците представят геги и хурки с информация за изработката, региона или селището. Препоръчително е предметите да са ръчна изработка по традиционна технология.

VІІІ РАЗДЕЛ „СЛОВЕСЕН ФОЛКЛОР”

Издирване и събиране на словесни умотворения – народна поезия и проза (песни, легенди, предания, анекдоти, приказки, притчи, поговорки, гатанки и пр.) с тематика за овчарството.

Не се приемат публикувани материали в книги, сборници, монографии, вестници, научни издания и др.

Всеки участник е необходимо да посочи източник: име на информатора, място и време на записа, информация за селището и др.

Участниците приемат условието оригиналните умотворения да бъдат публикувани в каталог на Събора.

Крайният срок за изпращане е 15 април 2016 г. на e-mail: nsob@abv.bg.

Участникът не е задължен да изпълни това, с което участва, на място.

ІХ РАЗДЕЛ „НАРИСУВАЙ…”

Създаване на творби в областта на изобразителното изкуство, иконописта и дърворезбата. Необходимо е творбите да бъдат тематично свързани с овчарството и пролетния празник „Гергьовден”.

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:

І-ва група до 13 год.

ІІ-ра група от 14 до 18 год.

РЕГЛАМЕНТ:      

 • Формат и материали: основа – картон с размери 35/50 см.

(бял или цветен).

 • Техника (по избор) – живопис (акварел, темпера, пастели и др.), графика, колаж и др.
 • Информация на гърба на рисунката: трите имена, навършени години, клас, училище, телефон и име на преподавателя.
 • Всеки участник се представя индивидуално с неограничен брой творби.
 • Не се допускат творби, изпратени на електронен носител, изработени електронно или ксерокопия.
 • Участниците приемат условието творбите им да бъдат публикувани в каталог на Събора.
 • Рисунки, които не отговарят на формата ще бъдат дисквалифицирани.

НАГРАДИ

I РАЗДЕЛ „НАРОДНО ПЕЕНЕ”

категория „Индивидуални изпълнители”

Класираните участници получават Диплом за I, II и III-то място и парична награда за всяка категория, възрастова група и направление в размер на:

 • І награда –   100 лв.
 • ІІ награда – 75лв.
 • ІІІ награда – 50 лв.

категория „Камерни състави и групи”

Класираните участници получават Диплом за I, II и III-то място и парична награда за всяка категория, възрастова група и направление в размер на:

 • І награда –   150 лв.
 • ІІ награда – 100 лв.
 • ІІІ награда –75 лв.
 • Звукозаписи за фонда на Българското национално радио

 IІ РАЗДЕЛ „НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ”

 категория „Индивидуални изпълнители”

 Класираните участници получават Диплом за I, II и III-то място и парична награда за всяка категория, възрастова група и направление в размер на:

 • І награда –   100 лв.
 • ІІ награда – 75 лв.
 • ІІІ награда – 50 лв.

категория „Камерни състави и групи”

Класираните участници получават Диплом за I, II и III-то място и парична награда за всяка категория, възрастова група и направление в размер на:

 • І награда –   150 лв.
 • ІІ награда – 100 лв.
 • ІІІ награда –75 лв.
 • Звукозаписи за фонда на Българското национално радио

 III РАЗДЕЛ „ТАНЦОВО ИЗКУСТВО”

 категория „СЦЕНИЧНИ ТАНЦИ”

Класираните участници получават Диплом за I, II и III-то място и парична награда за всяка възрастова група в размер на:

 • І награда –   150 лв.
 • ІІ награда – 100 лв.
 • ІІІ награда –75 лв.

категория „ФОЛКЛОРНИ ХОРÀ И ИГРИ”

Класираните участници получават Диплом за I, II и III-то място и парична награда за всяка възрастова група в размер на:

 • І награда –   150 лв.
 • ІІ награда – 100 лв.
 • ІІІ награда –75 лв.

категория „ОБИЧАИ И ОБРЕДИ”

Класираните участници получават Диплом за I, II и III-то място и парична награда за всяка възрастова група в размер на:

 • І награда –   150 лв.
 • ІІ награда – 100 лв.
 • ІІІ награда –75 лв.
 • ІV РАЗДЕЛ „ГЕРГЬОВСКО НАДИГРАВАНЕ“

Класираните участници получават Диплом за I, II и III-то място и парична награда в размер на:

 • І награда –   200 лв.
 • ІІ награда – 150 лв.
 • ІІІ награда –100 лв.

V РАЗДЕЛ „ГОЛЯМАТА НАГРАДА НА СЪБОРА

Класираният участник получава Диплом и парична награда в размер на 1000 лв.

 • Звукозапис за фонда на Българското национално радио

VІ Раздел „Гергьовски обредни хлябове”

Класираните участници получават Диплом за I, II и III-то място и парична награда в размер на:

 • І награда –   75лв.
 • ІІ награда – 50лв.
 • ІІІ награда – 30 лв.

VІІ РАЗДЕЛ „ГЕГИ И ХУРКИ”

Класираните участници получават Диплом за I, II и III-то място и парична награда в размер на:

 • І награда –   75лв.
 • ІІ награда – 50 лв.
 • ІІІ награда – 30 лв.

VІІІ РАЗДЕЛ „СЛОВЕСЕН ФОЛКЛОР”

Класираните участници получават Диплом за I, II и III-то място и парична награда в размер на:

 • І награда – 75 лв.
 • ІІ награда – 50 лв.
 • ІІІ награда – 30 лв.

ІХ РАЗДЕЛ „НАРИСУВАЙ…”

Класираните участници получават Диплом за I, II и III-то място и парична награда в размер на:

 • І награда –   75лв.
 • ІІ награда – 50лв.
 • ІІІ награда –30 лв.

Допълнителни награди:

 • Награда за най-малък участник
 • Награда за най-възрастен участник
 • По една поощрителна награда в раздел за участници в неравностойно положение
 • Награда за най-многоброен състав
 • Награда за най-красив автентичен костюм
 • Осъществяване на професионални звукозаписи и издаване на CD
 • Издаване на сборник, каталог и други рекламни материали на Събора

Забележка: За невярно подадена информация участниците се декласират.

Участниците в Националния фолклорен конкурс „Заблеяло ми агънце” ще оценява професионално жури от специалисти за всеки раздел – музикални педагози, етнолози, фолклористи, етномузиколози, хореографи, етнографи, художници, иконографи и др.

Заявки за участие се приемат на e-mail: nsob@abv.bg или на адрес:

гр. В. Търново – 5000, ул. „Никола Габровски” 25А.

Лице за контакт: Галина Иванова, моб.тел: 0886531053

Заявки за всеки един от разделите на Събора могат да бъдат изтеглени от www.saborbg.com

Националният събор на овцевъдите в България е среща на традиция и съвремие, история и настояще, наследство и перспективи в овцевъдство-то и отзвука на тази стопанска дейност в бита и културата на българите и гостуващите народности. С компетентност и уважение към паметта и традицията всички отличени постижения и сполуки ще бъдат съхранявани и популяризирани.

 

>> Изтегли условията за участие ТУК!