Националният фолклорен конкурс „Заблеяло ми агънце” се организира от Сдружение „Национален събор на овцевъдите в България”

 • Конкурсът предоставя възможност за изява на изпълнители в областта на музикалното и танцовото фолклорно изкуство, словесния фолклор, изобразителното изкуство, художествените занаяти и др.
 • Подкрепя и насърчава участието на деца и младежи.
 • Конкурсът е без такса за участие.
 • Разходите по пътуването и престоят са за сметка на участниците.
 • Кандидатите подават заявка за участие по образец, публикувана в сайта на Събора: www.saborbg.com
 • Срок за подаване на заявки и изпращане на рисунките: 20 април 2023 г..
 • Попълни форма за Онлайн заявка или свали заявка от тук Заявка НФК 2023 – new, попълни и изпрати по мейл.

e-mail: folklor@saborbg.com

Единадесетото  издание ще се проведе в периода 6-8 май 2023 г. на открити сцени край Петропавловския манастир, Община Лясковец в рамките на Единадесети  „Национален събор на овцевъдите в България”

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 

I РАЗДЕЛ „НАРОДНО ПЕЕНЕ”

А) Категория „ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ”

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:

 

I-ва група до 10 год.

II-ра група от 11 до 14 год.

III-та група от 15 до 19 год.

ІV-та група над 20 год.

 

 

Участниците във ІІ-ра и ІІІ-та възрастови групи се разделят на професионалисти ( НУФИ, НМУ, СОУ и висши учебни заведения със специализирано обучение по музикален фолклор) и любители.

 

Б) Категория „КАМЕРНИ СЪСТАВИ И ГРУПИ”

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:

І-ва група до 18 год.

ІІ-ра група над 18 год.

Участниците се разделят на професионалисти (НУФИ, НМУ, СОУ и висши учебни заведения със специализирано обучение по музикален фолклор) и любители.

 

РЕГЛАМЕНТ:

Участниците в раздел „НАРОДНО ПЕЕНЕ” е необходимо да представят две народни песни с общо времетраене до 5 минути, като една от песните да бъде с тематика за овчарството.

Изпълненията могат да бъдат представени акапелно, със съпровод на инструмент, инструментална група или симбек. Участниците осигуряват съпровода си.

 

II РАЗДЕЛ „НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ”

А) Категория „ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ”

Инструменталистите се представят с характерните за овчарството народни инструменти (кавал, дудук, гайда, окарина, двоянка и др.).

 

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:

 

I-ва група до 10 год.

II-ра група от 11 до 14 год.

III-та група от 15 до 19 год.

ІV-та група над 20 год.

 

 

Участниците във ІІ-ра и ІІІ-та възрастови групи се разделят на професионалисти ( НУФИ, НМУ, СОУ и висши учебни заведения със специализирано обучение по музикален фолклор) и любители.

 

Б) Категория „КАМЕРНИ СЪСТАВИ И ГРУПИ”

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:

І-ва група до 18 год.

ІІ-ра група над 18 год.

Участниците се разделят на професионалисти (НУФИ, НМУ, СОУ и висши учебни заведения със специализирано обучение по музикален фолклор) и любители.

 

РЕГЛАМЕНТ:

Участниците в раздел „НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ” е необходимо да представят две изпълнения по избор до 5 минути, като условието е едно от тях да бъде овчарска мелодия.

 

III РАЗДЕЛ „ТАНЦОВО ИЗКУСТВО”

В раздел „ТАНЦОВО ИЗКУСТВО” право за участие имат танцови състави, ансамбли, групи за изворен фолклор и клубове за фолклорни хорà.

Разделът включва следните категории:

 

А) категория „СЦЕНИЧНИ ТАНЦИ” – представяне на сценично-разработени танци (хореографски обработки) с общо времетраене до 10 мин.

Участниците се разделят в следните възрастови групи:

I-ва група до 13 год.

II-ра група от13 до 18 год.

III – та група над 18 год.

 

Б) категория „ФОЛКЛОРНИ ХОРÀ И ИГРИ” – представяне на оригинални (традиционни, автентични) хорà и игри с общо времетраене до 6 мин.

Участниците се разделят в следните възрастови групи:

I-ва група до 18 год.

II-ра група над 18 год.

 

В) категория „ОБИЧАИ И ОБРЕДИ” – представяне на традиционни обичаи и обреди свързани с овчарството и пролетния празник „Гергьовден” или специфичен обичай, представящ етнографската област, от която е конкретния участник с общо времетраене до 15 мин.

Изпълненията могат да се представят със съпровод „на живо“ или на плейбек (аудио запис).

 

IV РАЗДЕЛ „ГОЛЯМАТА НАГРАДА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪБОР НА ОВЦЕВЪДИТЕ”

Участниците за тази награда представят индивидуално познати или неизвестни варианти на песента „Заблеяло ми агънце” от различни фолклорни области и региони по избор без възрастови ограничения.

 

V РАЗДЕЛ „ГЕРГЬОВСКИ ОБРЕДЕН ХЛЯБ”

Необходимо е участниците да покажат в готов вид обредни хлябове от района или селището, което представят. Хлябът трябва да бъде придружен с информация за този, който го е изработил, пощенски адрес за кореспонденция и телефон за контакт.

 

VІ РАЗДЕЛ „ГЕГИ И ХУРКИ”

Участниците представят геги и хурки с информация за изработката, региона или селището. Препоръчително е предметите да са ръчна изработка по традиционна технология.

 

VІІ РАЗДЕЛ „СЛОВЕСЕН ФОЛКЛОР”

Издирване и събиране на словесни умотворения – народна поезия и проза (песни, легенди, предания, анекдоти, приказки, притчи, поговорки, гатанки и пр.) с тематика за овчарството.

Не се приемат публикувани материали в книги, сборници, монографии, вестници, научни издания и др.

Всеки участник е необходимо да посочи източник: име на информатора, място и време на записа, информация за селището и др. Участниците приемат условието оригиналните умотворения да бъдат публикувани в каталог на Събора.

Крайният срок за изпращане е 25 април 2023 г.  на e-mail: folklor@saborbg.com Участникът не е задължен да изпълни това, с което участва, на място.

VIII РАЗДЕЛ „НАРИСУВАЙ…”

Създаване на творби в областта на изобразителното изкуство, иконописта и дърворезбата. Необходимо е творбите да бъдат тематично свързани с овчарството и пролетния празник „Гергьовден”.

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:

І-ва група от 6 до 10 год.

ІІ-ра група от 12 до 16 год.

РЕГЛАМЕНТ:

 • Формат и материали: основа – картон с размери 35/50 см. (бял или цветен).
 • Техника (по избор) – живопис (акварел, темпера, пастели и др.), графика, колаж и др.
 • Информация на гърба на рисунката: трите имена, навършени години, клас, училище, телефон и име на преподавателя.
 • Всеки участник се представя индивидуално с неограничен брой творби.
 • Не се допускат творби, изпратени на електронен носител, изработени електронно или ксерокопия.
 • Участниците приемат условието творбите им да бъдат публикувани в каталог на Събора.
 • Рисунки, които не отговарят на формата ще бъдат дисквалифицирани.

НАГРАДИ

I РАЗДЕЛ „НАРОДНО ПЕЕНЕ”

 

категория „ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ”

Класираните участници от І-ва възрастова група  получават Диплом за I-во, II –ро и III-то място и медали за съответното място.

Участниците в другите възрастови групи получават Диплом за I-во, II –ро и III-то място и парична награда за всяка категория, възрастова група и направление в размер на:

 • І награда – 100 лв.
 • ІІ награда – 70 лв.
 • ІІІ награда – 50 лв.

 

категория „КАМЕРНИ СЪСТАВИ И ГРУПИ”

Класираните участници получават Диплом за I-во, II –ро и III-то място и награди, както следва:

 • І награда –   150 лв.
 • ІІ награда – плакет
 • ІІІ награда – плакет

 

IІ РАЗДЕЛ „НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ”

категория „ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ”

Класираните участници от І-ва възрастова група  получават Диплом за I-во, II –ро и III-то място и медали за съответното място.

Участниците в другите възрастови групи получават Диплом за I-во, II –ро и III-то място и парична награда за всяка категория, възрастова група и направление в размер на:

 • І награда – 100 лв.
 • ІІ награда – 70лв.
 • ІІІ награда – 50 лв.

 

категория „КАМЕРНИ СЪСТАВИ И ГРУПИ”

Класираните участници получават Диплом за I-во, II –ро и III-то място и награди, както следва:

 

 • І награда –   150 лв.
 • ІІ награда – плакет
 • ІІІ награда – плакет

III РАЗДЕЛ „ТАНЦОВО ИЗКУСТВО”

категория „СЦЕНИЧНИ ТАНЦИ”

Класираните участници получават Диплом за I-во, II –ро и III-то място и парична награда за всяка възрастова група в размер на:

 • І награда – 150 лв.
 • ІІ награда – 100 лв.
 • ІІІ награда –70лв.

 

категория „ФОЛКЛОРНИ ХОРÀ И ИГРИ”

Класираните участници получават Диплом за I-во, II –ро и III-то място и парична награда за всяка възрастова група в размер на:

 • І награда – 150 лв.
 • ІІ награда – 100 лв.
 • ІІІ награда –70лв.

категория „ОБИЧАИ И ОБРЕДИ”

Класираните участници получават Диплом за I-во, II –ро и III-то място и парична награда в размер на:

 • І награда – 150 лв.
 • ІІ награда – 100 лв.
 • ІІІ награда –70лв.

 

IV РАЗДЕЛ „ГОЛЯМАТА  НАГРАДА НА СЪБОРА”

Класираният участник получава Диплом и парична награда  в размер на 300 лв.

 

VРаздел „Гергьовски обредни хлябове”

Класираните участници получават Диплом за I-во, II –ро и III-то място.

 

VІ  РАЗДЕЛ „ГЕГИ И ХУРКИ”

Класираните участници получават Диплом за I-во, II –ро и III-то място .

 

VІІ РАЗДЕЛ „СЛОВЕСЕН ФОЛКЛОР”

Класираните участници получават Диплом за I-во, II-ро и III-то място .

VІII РАЗДЕЛ „НАРИСУВАЙ…”

Класираните участници получават Диплом за I-во, II –ро и III-то място и предметна награда – материали за рисуване за съответното място и възрастова група.

Допълнителни награди :

 • Награда за най-малък участник – диплом
 • Награда за най-възрастен участник – диплом
 • Награда за най-многоброен състав -диплом
 • Награда за най-красив автентичен костюм – диплом
 • Осъществяване на професионални звукозаписи и издаване на CD
 • Издаване на сборник, каталог и други рекламни материали на Събора

 

Забележки:

1.За невярно подадена информация участниците се декласират.

2.Изплащането на наградите се извършва в рамките на календарната година,  а не веднага след приключване на конкурса.

3.В третия ден от провеждането на конкурса няма конкурсна програма. Това е денят, в който се провежда официалното награждаване и гала-концерт на наградените изпълнители.

 1. Записването за участие в конкретен ден е по преценка на организаторите и е съобразено със свободните места в графика.
 2. Организаторите не носят отговорност за използването на музикални и танцови произведения , които са обект на закона за авторско право. При възникване на подобни казуси, участниците, злоупотребили с това, ще бъдат дисквалифицирани.
 3. Наградените участници имат ангажимент в двуседмичен срок след приключване на конкурса да предоставят по имейл актуална банкова сметка, с коректно посочен титуляр по нея,необходима за изплащането на паричната награда. Организаторите не носят отговорност за некоректно подадена информация в тази връзка.
 4. Решенията на журито са окончателни и не подлежат на преразглеждане.

8.Журито си запазва правото да не присъди всечки награди.

 1. С попълването на заявката за участие, участниците се съгласяват с използването на личните им данни за целта на конкурса.

 

Участниците в Националния фолклорен конкурс „Заблеяло ми агънце” ще оценява професионално жури от специалисти за всеки раздел – музикални педагози, етнолози, фолклористи, етномузиколози, хореографи, етнографи, художници, иконографи и др.

Заявки за участие се приемат на e-mail: folklor@saborbg.com или на адрес:

гр. В. Търново – 5000, ул. „Никола Габровски” 25А, краен срок: 20.04.2023 г.

Лице за контакт: Галина Иванова, моб.тел: 0886531053

Заявка за участие може да бъде изтеглена и нашия сайт: www.saborbg.com, както и на страницата ни във фейсбук: Национален фолклорен конкурс „Заблеяло ми агънце”.

Националният събор на овцевъдите в България е среща на традиция и съвремие, история и настояще, наследство и перспективи в овцевъдство-то и отзвука на тази стопанска дейност в бита и културата на българите и гостуващите народности. С компетентност и уважение към паметта и традицията всички отличени постижения и сполуки ще бъдат съхранявани и популяризирани.