Фолклорен конкурс „Заблеяло ми агънце” 2016

Фолклорен конкурс „Заблеяло ми агънце” 2016

by in Фолклорен фестивал 22.01.2016

Националният фолклорен конкурс „Заблеяло ми агънце”

се организира от Сдружение

„Национален събор на овцевъдите в България”

  • Конкурсът предоставя възможност за изява на изпълнители в областта на музикалното и танцовото фолклорно изкуство, словесния фолклор, изобразителното изкуство, художествените занаяти и др.
  • Подкрепя и насърчава участието на деца и младежи.
  • Конкурсът е без такса за участие.
  • Разходите по пътуването и престоя са за сметка на участниците.
  • Кандидатите подават заявка за участие по образец, публикувана в сайта на Събора: www.saborbg.com
  • Срок за подаване на заявки: 15 април 2016 г., e-mail: nsob@abv.bg

 

Петото издание се проведе в периода 6-8 май 2016 г.

на открити сцени край Петропавловския манастир,

Община Лясковец в рамките на

Петия национален събор на овцевъдите в България

……………………………………………………………………………………………….

НАГРАДЕНИ

Раздел „Народно пене“
Категория „Индивидуални изпълнители“

 

І-ва възрастова група

І-ва награда – Александра Страхилова Страшилова, НЧ“Развитие 1870“, гр.Плевен

ІІ-ра награда – Христина Николаева Илкова, гр.Асеновград

ІІ-ра награда – Елица Евгенийева Николова, УН при НУИ“Д.Христов“,гр.Варна

ІІІ-та награда – Мария Николаева Илкова, гр.Асеновград

 

ІІ-ра възрупа група – професионалисти

І-ва награда –Яница Стаменова, НМУ“Л.Пипков“, гр.София

І-ва награда – Алис Ахмедова, НУФИ“Ф.Кутев“,гр.Котел

ІІ-ра награда – Ефи Стефанова Стефанова, НУИ“Д.Христов“,гр.Варна

ІІІ-та награда – Петър Шаков, СОУ „Л.Каравелов“,гр.Пловдив

ІІІ-та награда – Стефани Иванова, НУФИ“Ф.Кутев“,гр.Котел

 

ІІ-ра възрастова група – любители

І-ва награда – Златимира Стефанова, ОДК, гр.В.Търново

ІІ-ра награда – София Миланова, ДФА“Шарено герданче“,гр.Търговище

ІІІ-та награда – Полина Тодорова, ДФА“Шарено герданче“,гр.Търговище

 

ІІІ-та възрастова група – професионалисти

І-ва награда – не се присъжда

ІІ-ра награда – Славчо Петрунов, СУ „Св.Климент Охридски“, гр.София

ІІІ-та награда – Мария Петкова, ПУ“Паисий Хилендарски“,гр.Пловдив

 

ІІІ-та възрастова група – любители

Няма присъдени награди

 

ІV-та възрастова група

І-ва награда  – Атанас Георгиев, с. Ст.Караджово

І-ва награда  -Иванела Керанова, ОУ“П.Волов“,гр.Варна

І-ва награда  – Гюнайдън Селимов, гр.Севлиево

ІІ-ра награда – Георги Жеков, НЧ“Родолюбие 2006“, с.Айдемир

ІІ-ра награда – Красимир Радев, НЧ“В.М.Гаршин 1902“,с. Светлен

ІІІ-та награда – Марияна Евтимова, НЧ“ Родопска искра 1880“,гр.Чепеларе

 

„Раздел „Народно пеене“
Категория „Камерни състави и  групи“

 

І-ва възрастова група – професионалисти

І-ва награда – Камерна група „Шарено герданче“,Мл.дом, гр.Търговище

ІІ-ра награда – Трио“Българче“, ОДК, гр.В.Търново

ІІІ-та награда – Народен хор “Българче“, ОДК, гр.В.Търново

 

І-ва възрастова група – любители

І-ва награда – ДФ“Здравец“,НЧ“Развитие 1874“,гр.В.Преслав

ІІ-ра награда – Вокална група, НЧ“Съгласие-Напредък 1870“, гр.Котел

ІІІ-та награда – ДДЛРГ“Пеньо и Мария Велкови“, гр.В.Търново

 

ІІ-ра възрастова група – професионалисти

І-ва награда – не се присъжда

ІІ-ра награда – не се присъжда

ІІІ-та награда – Квартет „Преслава“,НЧ“Развитие 1874“,гр.В.Преслав

 

ІІ-ра възрастова група – любители

І-ва награда – ЖПГ“Сдружение за автентични песни и танци В.Вълчева“, с.Калипетрово

ІІ-ра награда – МФГ“Лавините“,НЧ“В.Левски 1940“,с. Маджаре

ІІІ-та награда – ГАФ, НЧ“Д.Иванов 1894“, с.Аспарухово

 

Раздел „Голямата награда“

Петя Панева,  УН при НУИ“Д.Христов“,гр.Варна

 

 

Раздел „Народни интструменти“
Категория „Индивидуални изпълнители“

 

І-ва възрастова група

І-ва награда – Николай Михалев, НЧ“Хр.Ботев 1869“,гр.Калофер

ІІ-ра награда – Ивайло Тонев, НУИ“П.Пипков“,гр.Плевен

ІІІ-та награда – Пенко Стойков, НЧ“Хр.Ботев 1869“,гр.Калофер

 

ІІ-ра възрастова група-професионалисти

І-ва награда – Матея Димитрова, НУИ“П.Пипков“,гр.Плевен

ІІ-ра награда – Венелина Недкова, НУФИ“Ф.Кутев“,гр.Котел

ІІІ-та награда – Данаил Петров, НУФИ“Ф.Кутев“,гр.Котел

 

 

ІІ-ра възрастова група-любители:

І-ва награда – Данаил Йорданов, НЧ“Надежда 1925“, с.Туркинча

ІІ-ра награда – Илдъз Салиева, НЧ“П.Пенев“,с.Добромирка

ІІІ-та награда – не се присъжда

 

ІІІ-та възрастова група-професионалисти

І-ва награда – Аделин Недялков, ПУ“П.Хилендарски“,гр.Пловдив

ІІ-ра награда – Илия Калоянов, ПУ“П.Хилендарски“,гр.Пловдив

ІІІ-та награда – Красимир Еманоилов, ВТУ“Св.св. Кирил и Методий“,гр. В.Търновo

 

ІІІ-та възрастова група-любители

І-ва награда – Дамян Йорданов, НУИ“Д.Христов“,гр.Варна

І-ва награда – Бораслав Алексиев, НУИ“П.Пипков“,гр.Плевен

 

 

ІV-та възрастова група

І-ва награда – Николай Петров, СОУ“Г.С.Раковски“, гр. Котел

ІІ-ра награда – доц. Митко Димитров, ВТУ“Св.св. Кирил и Методий“,гр. В.Търново

ІІІ-та награда – Илия Учиков, НЧ“Родопска искра“,гр.Чепеларе

 

Раздел „Народни интструменти“
Категория „Камерни състави и  групи“

 

І-ва възрастова група-професионалисти

І-ва награда – ДЮФА“Българче“,ОДК,гр.В.Търново

 

І-ва възрастова група-любители

І-ва награда – Камерна група, НЧ“Надежда -1925“,с. Туркинча

ІІ-ра награда – Оркестър“Развитие“, гр.Стражица

ІІІ-та награда – не се присъжда

 

ІІ-ра възрастова група-професионалисти

І-ва награда – Камерна инструментална група, ПУ“П.Хилендарски“,гр.Пловдив

 

Раздел“Танцово изкуство“
Категория“Сценични танци“ 

 

І-ва възрастова група

І-ва награда –Детско-юношески танцов състав „Балканджийче“ и подг.група, НЧ“Развитие“, гр.Дряново

ІІ-ра награда –ТС“Българче“,ОДК, гр.В.Търново

ІІІ-та награда – ТА“Бъдниче“,Национален дворец на децата, гр.София

 

ІІ-ра възрастова група

І-ва награда – ПТА“Мездра“НЧ“Просвета 1925“,гр.Мездра

ІІ-ра награда – ТА“Гергьовски здравец“,гр.София

ІІІ-та награда – Танцова школа „Терпсихора“,гр.Дупница

 

Категория“Фолклорни хора и игри“ 

І-ва възрастова група

І-ва награда – ТС“Българче“,VІ-то ОУ“Св.Никола“,гр.Ст.Загора

ІІ-ра награда – „Манастирски изгреви“,с.Манастир

ІІІ-та награда – ТФ“Росна китка“,НЧ“Хр.Ботев – 1869“,гр.Калофер

 

ІІ-ра възрастова група

І-ва награда – ГИФ“Пиргулянска китка“,НЧ“Развитие – 1905“,с.Генерал Тошево

ІІ-ра награда – Танцова група,Сдружение за автентични песни и танци „В.Вълчева“, -с.Калипетрово – 100

ІІІ-та награда – ТФ“Фолклорна магия“,НЧ“Свобода-1897“,с.Гурково

 

Категория“Обичаи и обреди“

І-ва възрастова група

І-ва награда. – ГАФ,НЧ“Хр.Ботев 1936“,с.Горни Домлян

ІІ-ра награда – не се присъжда

ІІІ-та награда – не се присъжда

 

ІІ-ра възрастова група

І-ва награда – ГАФ“Туфча“,НЧ“Възраждане“,с.Баничан,общ.Гоце Делчев

ІІ-ра награда – Ансамбъл за изворен фолклор „Боровчани“,НЧ“Развитие 1927“,с.Боровци

ІІІ-та награда – ГИФ,НЧ“Просвета-1915“,гр.Русе,кв.Долапите

ІІІ-та награда – Коледарска група,НЧ“Напредък- 1903“,с.Петокладенци

 

Раздел „Геги и хурки“

І-ва награда  – Даниел Павлов Димитров,гр.В.Търново

ІІ-ра награда – Виолета Петрова,с.Момчиловци

ІІІ-та награда – не се присъжда

 

Раздел „Обредни хлябове“

І-ва награда – Даринка Русева, НЧ“Просвета 1915″,гр.Русе,кв.Долапите

ІІ-ра награда – Симона Събчева, СОУ“Отец Паисий“,гр.Габрово

ІІІ-та награда – не се присъжда

 

Раздел“Словесен фолклор“

 І-ва награда – ГАФ,НЧ“Светлина 19294, с.Сваленик

ІІ-ра награда – не се присъжда

ІІІ-та награда – не се присъжда

 

Раздел „Нарисувай…“

 І-ва възрастова група

І-ва награда – Ивон Гърчева,гр.В.Търново

ІІ-ра награда – Веска Филипова, гр.В.Търново

ІІІ-та награда – Зорница Иванова,гр. Търговище

 

ІІ-ра възрастова група

І-ва награда – Евгени Цветков, гр.Благоевград

ІІ-ра награда – Любов Влашева,гр.Пловдив

ІІІ-та награда – Габриела Андреева, гр. Силистра

Още за конкурса

 

Снимки от конкурса