Фолклорен конкурс „Заблеяло ми агънце” 2013

Фолклорен конкурс „Заблеяло ми агънце” 2013

by in Фолклорен фестивал 21.12.2014

folkloren

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 Конкурсът “Заблеяло ми агънце“ предоставя възможност за изява на талантливи деца,  ученици от начални, средни училища, СОУ с профил фолклор и хореография, НУИ и НУФИ и любители в раздели народни инструменти и хореография за творческа изява и популяризиране на националното музикално и танцово изкуство, танцови състави към Читалища, ОДК и др.

Кандидатите имат право да участват само в категорията, в която попадат според изискванията.

Още за конкурса