Четвърти национален събор на овцевъдите в България

Четвърти национален събор на овцевъдите в България

by in Акценти, Без категория 23.05.2015

Източник: https://bnt.bg/bg/a/chetva-rti-natsionalen-sa-bor-na-ovtseva-dite-v-ba-lgariya?page=9

Февруарските промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи дадоха предимство за ползване на общински и държавни пасища от фермери, които отглеждат животни. На много места процедурата за отдаване на пасища забуксува в общините. Проблемът с пасищата бе посочен като един от основните, които стоят пред фермерите, отглеждащи животни, от участниците на проведения наскоро Национален събор на овцевъдите в България.